پمپ 1 اسب بشقابی فلوران پروانه استیل CM100

مقایسه