پمپ ۳ اسب آبارا ۲ اینچ تک پروانه تک فاز CMC 3.00 M L

مقایسه