پمپ ۳ اسب آبارا دو پروانه برنجی شفت استیل سه فاز CDA 3.00 T L

مقایسه