پمپ ۳ اسب آبارا دو پروانه برنجی تک فاز CDA 3.00 M L

مقایسه