پمپ ۲ اسب آبارا پروانه برنجی شفت استیل ۲ اینچ تک فاز CMC 2.00 M L

مقایسه