پمپ ۲ اسب آبارا دو پروانه برنجی تک فاز CDA 2.00 M L

مقایسه