پمپ کفکش راد (فلوتردار) دو جداره پروانه استیل | مدل 2VS27 9/1

مقایسه