پمپ کفکش راد (فلوتردار) دو جداره پروانه استیل | مدل 2VS18 9/2

مقایسه