پمپ کفکش راد (فلوتدار) دو جداره پروانه استیل | مدل 2ASN 4/2

مدل: ۴/۲
تعداد پروانه: ۲
ولتاژ: تکفاز
حداکثر آمپر: ۴/۶
حداکثر ارتفاع: ۲۵ متر
حداکثر آبدهی: ۱۲۰ لیتر در دقیقه
دهانه: ¼۱ اینچ

مقایسه