پمپ کفکش راد (فلوتدار) دو جداره پروانه استیل | مدل 2AS 6/3

مدل: ۶/۳
تعداد پروانه: ۳
ولتاژ: تکفاز
حداکثر آمپر: ۸/۹
حداکثر ارتفاع: ۳۸ متر
حداکثر آبدهی: ۲۷۰ لیتر در دقیقه
دهانه: ۲ اینچ

مقایسه