پمپ کفکش راد (فلوتدار) دو جداره پروانه استیل | مدل 2ASN 4/5

مدل: ۴/۵
تعداد پروانه: ۵
ولتاژ: تکفاز
حداکثر آمپر: ۷/۵
حداکثر ارتفاع: ۵۵متر
حداکثر آبدهی: ۱۲۰ لیتر در دقیقه
دهانه: ¼۱ اینچ

مقایسه