پمپ کفکش راد (فلوتدار) تک جداره پروانه استیل | مدل 12TSS01

مدل: 12TSS01
تعداد پروانه: 1
ولتاژ: تکفاز
حداکثر آمپر: 2.9
حداکثر ارتفاع: 11 متر
حداکثر آبدهی: 200 لیتر در دقیقه
دهانه: ¼1 اینچ

مقایسه