پمپ کفکش راد دو جداره پروانه استیل | مدل 2AS 9/1

مدل: ۹/۱
تعداد پروانه: ۱
ولتاژ: تکفاز
حداکثر آمپر: ۷/۵
حداکثر ارتفاع: ۱۳ متر
حداکثر آبدهی: ۷۵۰ لیتر در دقیقه
دهانه: ۳ اینچ

مقایسه