مخزن 1000 لیتری سه لایه کروی – رادمان پلاست

قطر 102 سانتی متر
ارتفاع بدون درب 104 سانتی متر
ارتفاع با درب 115 سانتی متر

 

مقایسه