مخزن آب 500 لیتری سه لایه درب کنار افقی – رادمان پلاست

طول 110 سانتی متر
عرض 84 سانتی متر
ارتفاع بدون درب 80  سانتی متر
ارتفاع با درب 90 سانتی متر
مقایسه