مخزن آب 150 لیتری سه لایه انبساطی – رادمان پلاست

قطر 55 سانتی متر
ارتفاع بدون درب 65 سانتی متر
ارتفاع با درب 76 سانتی متر
مقایسه