مخزن آب 10000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه – رادمان پلاست

قطر 263 سانتی متر
ارتفاع بدون درب 200 سانتی متر
ارتفاع با درب 212 سانتی متر

 

مقایسه