مخزن آب 10000لیتری سه لایه قیفی – رادمان پلاست

قطر 228 سانتی متر
ارتفاع قیف 96 سانتی متر
ارتفاع بدون درب 333 سانتی متر
ارتفاع با درب 343 سانتی متر
مقایسه