مخزن آب 1000 لیتری سه لایه قیفی – رادمان پلاست

قطر 109 سانتی متر
ارتفاع قیف 43 سانتی متر
ارتفاع بدون درب 143 سانتی متر
ارتفاع با درب 151 سانتی متر
مقایسه