مخزن آب 300 لیتری سه لایه افقی – رادمان پلاست

طول 95 سانتی متر
عرض 72 سانتی متر
ارتفاع بدون درب 74  سانتی متر
ارتفاع با درب 84 سانتی متر

 

مقایسه